ตรวจสอบคะแนนแบบฝึกหัด ม.1

คะแนนแบบฝึกหัด เรื่อง คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

Advertisements

เฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ม.6)

ให้นักเรียนตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดท้ายเรื่องได้ ตามเอกสารที่แนบมานี้
เฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แบบฝึกหัด เรื่อง การจำลองความคิด

ให้นักเรียน ม.1.1-1.3 ได้เข้าทำแบบฝึกหัด เรื่อง การจำลองความคิด ลงในสมุด และส่งสมุดครูในวันศุกร์ ที่ 4 กรกฏาคม 2557 นี้ค่ะ

โจทย์      ใ่ห้นักเรียนเขียนจำลองความคิดเป็นข้อความ และผังงานในการจับไม้สั้นไม้ยาว  โดยให้มีการจับไม้สั้นไม้ยาว สามครั้ง ถ้าจับได้ไม้ยาวจะได้เงิน 100 บาท  แต่ถ้าจับได้ไม้สั้นจะได้เสียเงิน 100 บาท

แบบฝึกหัด การเขียนจำลองความคิด

เกมส์เรียนรู้ผังงาน สำหรับนักเรียนห้องพิเศษ ม.1.1-ม.1.3

ให้นักเรียนเข้าไปศึกษา และเล่นเกมส์การเรียนรู้ผังงาน  ตาม link ด้านล่างนี้นะค่ะ
การเรียนรู้ผังงาน

เอกสารประกอบการเรียน IS2

  • นักเรียน ระดับชั้น ม.5 ที่เรียนวิชา IS2 ให้ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน ได้ที่นี่
  1. กิจกรรมที่ 1 การเขียนเรียบเรียงความรู้
  2. ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1
  3. กิจกรรมที่ 2 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
  4. กิจกรรมที่ 3 นำเสนอผลการศึกษาความรู้
  5. กิจกรรมที่ 4 การนำเสนอความรู้ผ่านช่องทางสื่ออิเลคทรอนิค