เอกสารประกอบการเรียน IS2

  • นักเรียน ระดับชั้น ม.5 ที่เรียนวิชา IS2 ให้ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน ได้ที่นี่
  1. กิจกรรมที่ 1 การเขียนเรียบเรียงความรู้
  2. ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1
  3. กิจกรรมที่ 2 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
  4. กิจกรรมที่ 3 นำเสนอผลการศึกษาความรู้
  5. กิจกรรมที่ 4 การนำเสนอความรู้ผ่านช่องทางสื่ออิเลคทรอนิค
โฆษณา

Posted on พฤศจิกายน 12, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s